Po završetku Škole primijenjenih umjetnosti Zvonimir Balog se 1958. godine vratio u svoj zavičaj te višim razredima osnovne škole u Svetom Petru Čvrstecu,  prema podatcima iz školske spomenice, počeo predavati materinski jezik i likovni odgoj. Ujedno je postao i razrednik 5. razreda koji je tada brojio 36 učenika. U školskoj je spomenici ovako zapisano: „1. X. 1958. nastupio je na dužnost na ovoj školi diplomirani učenik ŠPU u Zagrebu Balog Zvonko, koji je također sin ovog kraja.“

Nadalje se u spomenici prilikom opisa rada izvannastavnih grupa u školskoj godini 1958./1959. ističe sljedeće: „Najbolji uspjeh postigle su literarna i likovna (grupa) u kojoj su učestvovali skoro svi učenici viših razreda (...). Ovim grupama je uspješno rukovodio drug Balog Zvonko, koji se osim toga bavi aktivno književnošću.“

Zanimljivo je da je Zvonimir Balog u školskoj godini 1959./1960. osim materinskog jezika i likovnog odgoja predavao i fizički odgoj, a kraće je vrijeme uspješno vodio i arheološku grupu, koja se ipak „nije mogla dalje dovoljno razvijati radi pomanjkanja materijalnih sredstava.“

U školskoj godini 1960./1961. Balog je predavao i njemački jezik, a organizirao je i likovnu izložbu radova svojih učenika. „Najaktivnija je bila likovna grupa, koja je stalno radila i u 2. polugodištu je organizirana likovna izložba dječjih radova u Križevcima. Izložbu je organizirao i pripremio drug Balog Zvonimir. Posjet je bio prilično velik, a kritika pohvalna i za učenike i za nastavnika.“

Tijekom školske godine 1961./1962. Balog upisuje Pedagošku akademiju u Zagrebu (usmjerenje likovnog odgoja), a po povratku s Pedagoške akademije ne vraća se u osnovnu školu u Svetom Petru Čvrstecu, već u školskoj godini 1965./1966. dolazi u osnovnu školu u Svetom Ivanu Žabnu gdje primarno predaje likovni odgoj, a uz to još i poznavanje društva te njemački jezik.

(Zbog jasnoće valja spomenuti da su u to vrijeme osnovne škole u Svetom Petru Čvrstecu i Svetom Ivanu Žabnu bile dvije odvojene osmogodišnje škole, za razliku od danas kada OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno u Svetom Petru Čvrstecu ima svoju područnu školu.)

I u novoj školi nastavlja uspješno raditi s učenicima pa se tako u spomenici osnovne škole u Svetom Ivanu Žabnu za školsku godinu 1965./1966. može pročitati sljedeće: „Kvalitet nastave je u stalnom porastu. Poseban napredak je vidljiv u nastavi prirodne grupe predmeta i likovnog odgoja (uspjeh na pojedinim natječajima, 2 predavanja Balog Zvonka na televiziji te sudjelovanje na međunarodnom savjetovanju za likovni odgoj u Pragu). (...) Nastavnik likovnog odgoja uredio je s likovnom grupom vrlo uspješnu izložbu likovnih radova učenika.“

I sljedeće školske godine (1966./1967.) učenici Zvonimira Baloga imali su prilike sudjelovati na likovnim izložbama, i to ne bilo kakvim: „Likovna grupa se je i ove godine afirmirala prilikom održavanja republičkog savjetovanja nastavnika likovnog odgoja u Zagrebu (izložba dječjih likovnih radova u osnovnoj školi „Anka Butorac“ u Zagrebu) te sudjelovanjem na izložbi likovnih radova djece Jugoslavije u Novom Sadu. Nastavnik Balog Zvonimir nagrađen je za dosljedno izgrađen pedagoški postupak i postignute rezultate. Isto tako škola je nagrađena za ujednačene i kvalitetne kolekcije likovnih radova djece.“

I kako to obično biva, kvalitetan pedagoški rad Zvonimira Baloga s djecom nije prošao nezapaženo, kao ni njegovi vlastiti likovni i književni potencijali, te je u školskoj godini 1967./1968., kako svjedoči zapis u spomenici škole, „nastavnik Balog Zvonimir prekinuo (...) radni odnos u ovoj školi, a zatim je imenovan za glavnog i odgovornog urednika dječjeg lista „Modra lasta“.

Sve ostalo je povijest! Zvonimir Balog vrlo je brzo postao poznat i omiljen među učenicima u cijeloj Hrvatskoj, a mi se danas ponosimo time što je u početku, i to skoro cijelo desetljeće, bio naš učitelj!