Dragi prijatelji Balogijade,

rezultati likovnog natječaja 4. Balogijade dostupni su na ovoj poveznici! :)

 

4. Balogijada - rezultati likovnog natječaja