Dragi prijatelji Balogijade,

rezultati krasnoslovno-scenskog natječaja 4. Balogijade dostupni su na ovoj poveznici! :)

 

4. Balogijada - rezultati krasnoslovno-scenskog natječaja